WeHunt GPS
Garanti och reklamationsärenden

Frisport AB och Wehunt Nordic AB har gemensamt beslutat att avsluta sitt samarbete från och med 2023-02-15. Detta innebär att garantier och reklamationsärenden för WeHunt GPS hanteras av WeHunt fortsättningsvis.


Så här hanteras reklamationsärenden

Om kund upplever problem med sin enhet behöver kunden först kontakta oss via våra hjälpsidor för att genomföra en felsökning av enheten. Vid godkänt garanti- eller reklamationsärende förses kunden med ett ärendenummer som skickas till kunden via e-post.Kunden uppsöker sedan sin återförsäljare och uppvisar ärendenummer samt kvitto för att reklamera produkten. Du som återförsäljare skickar sedan GPS:en tillsammans med ärendenummer märkningen och returuppgifter till:

”Reklamation”
WeHunt Nordic AB 
Värmbolsvägen 7 
64152
Katrineholm 
Sweden 


När vi mottagit en GPS och godkänt ärendenummer skickas en ny produkt tillbaka till er. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss via vår hjälpsidor.
Till hjälpsidorna